Kontaktný formulár na nahlásenie zaujímavej odrody/lokality/biotopu

Neváhajte nás prosím kontaktovať s Vašou ponukou spolupráce v oblasti ochrany, uchovávania a využívanie genetických zdrojov rastlín. Ak disponujete zaujimavaou starou alebo krajovou odrodou, o ktorej predpokladáte, že by mohla byť uložená do kolekcie našej génovej banky.

 
 

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ