Prehľad zberových expedícií zrealizovaných génovou bankou

Pracovníci Génovej banky Slovenskej republiky sa aktívne zúčastňujú a aj organizujú zberové expedície na Slovensku i v zahraničí. Cieľom zberov je monitoring, zber a dokumentácia genetických zdrojov rastlín využívaných pre výživu a poľnohospodárstvo. V Slovenskej republike sa aktívne vyhľadávajú genetické zdroje kultúrnych rastlín za účelom výskumu, ako i uchovania genetických zdrojov s významnými hospodárskymi vlastnosťami.

 

Ďalšie využitie a výskum genetických zdrojov sa realizuje na NPPC - VÚRV, univerzitách ako i na SAV a iných vedeckých a verejných inštitúciách. Zásluhou našich pracovníkov sa do kolekcií genetických zdrojov dostali krajové odrody, najmä strukovín ale i olejniny (mak), zeleniny (rajčiaky, tekvice) a iné plodiny. Ako vidieť z prehľadu v tabuľke, bolo navštívených najviac lokalít na Slovensku.

 

V rámci zahraničnej spolupráce najnavštevovanejšou krajinou je Česká republika. Do našej databázy sú zaznamenávané údaje o genetickom zdroji: pôvod, miesto zberu, geografické súradnice, popis lokality, držiteľ vzorky, spôsob udržovania vzorky. Vzorky po hodnotení, vyčistení a v odpovedajúcej kvalite sú uložené do aktívnej kolekcie v Génovej banke Slovenskej republiky. 

 

Zberové expedície realizované v roku 2010

Slovenská republika - Nízke Tatry, akronym expedície: SVKNTAT2010

Monitoring a zber zameraný na liečivé rastliny

Navštívená 1 lokalita, pozberané 3 vzorky.

 

Zberové expedície realizované v roku 2011

Slovenská republika - Považský Inovec, akronym expedície: SVKPOVIN2011

Monitoring a zber zameraný na liečivé rastliny

Navštívené 3 lokality, pozberaných 10 vzoriek.

 

Zberové expedície realizované v roku 2012

Slovenská republika - Biele Karpaty, akronym expedície: SVKBKAR2012

Monitoring a zber zameraný na liečivé rastliny

Navštívené 3 lokality, pozberaných 13 vzoriek.

 

Zberové expedície realizované v roku 2013

Slovenská republika - Veľká Fatra, akronym expedície: SVKVEF2013

Monitoring a zber zameraný na liečivé rastliny, krmoviny a trávy

Navštívených 9 lokalít, pozberaných 68 vzoriek.

 

Slovenská republika - Biele Karpaty, akronym expedície: SVKBKAR2013

Monitoring a zber zameraný na liečivé rastliny

Navštívené 3 lokality, pozberaných 5 vzoriek

 

Česká republika - Nízky Jeseník, akronym expedície: CZENIJ2013

Monitoring a zber zameraný na liečivé rastliny, krmoviny a trávy

Navštívených 21 lokalít, pozberaných 96 vzoriek.

 

Grécko - akronym expedície: GRCSVK2013

 

Zberové expedície realizované v roku 2014

Slovenská republika - Veľká Fatra, akronym expedície: SVKVEF2014

Monitoring a zber zameraný na liečivé rastliny, krmoviny a trávy

Navštívených 10 lokalít, pozberaných 71 vzoriek.

 

Česká republika - Třeboňsko, akronym expedície: CZETRE2014

Monitoring a zber zameraný na liečivé rastliny, krmoviny a trávy

Navštívených 13 lokalít, pozberaných 113 vzoriek.

 

Zberové expedície realizované v roku 2015

Slovenská republika - Veľká Fatra, akronym expedície: SVKVEF2015

Monitoring a zber zameraný na liečivé rastliny, krmoviny a trávy

Navštívených 16 lokalít, pozberaných 143 vzoriek.

 

Česká republika - Haná, akronym expedície: CZEHAN2015

Monitoring a zber zameraný na liečivé rastliny, krmoviny a trávy

Navštívených 16 lokalít, pozberaných 70 vzoriek.

 

Maďarsko - Baranská župa, akronym expedície: HUNBAR2015

Monitoring a zber zameraný na liečivé rastliny, krmoviny, divé druhy, krajové odrody

Navštívených 11 lokalít, pozberaných 78 vzoriek.

 

Zberové expedície realizované v roku 2016

Maďarsko - Bükk, akronym expedície: HUNBUK2016

Monitoring a zber zameraný na liečivé rastliny, krmoviny, divé druhy, krajové odrody

Navštívených 12 lokalít, pozberaných 99 vzoriek.

 

Slovenská republika - Cerová vrchovina, akronym expedície: SVKCER2016

Monitoring a zber zameraný na liečivé rastliny, krmoviny, divé druhy a trávy

Navštívených 12 lokalít, pozberaných 133 vzoriek.

 

Česká republika - Lužické hory, akronym expedície: CZELUH2016

Monitoring a zber zameraný na liečivé rastliny, krmoviny a trávy

Navštívených 13 lokalít, pozberaných 67 vzoriek.

 

Zberové expedície realizované v roku 2017

Slovenská republika - Horná Orava, akronym expedície: SVKHOR2017

Monitoring a zber zameraný na liečivé rastliny, krmoviny a trávy

Navštívených 13 lokalít, pozberaných 87 vzoriek.

 

Česká republika - Hostýnské vrchy, akronym expedície: CZEHOV2017

Monitoring a zber zameraný na liečivé rastliny, krmoviny a trávy

Navštívených 17 lokalít, pozberaných 123 vzoriek.

 

Zberové expedície realizované v roku 2018

Česká republika - Brdy, akronym expedície: CZEBRD2018

Monitoring a zber zameraný na liečivé rastliny, krmoviny a trávy

Navštívených 14 lokalít, pozberaných 63 vzoriek.

 

Slovenská republika - Kremnické vrchy, akronym expedície: SVKKRE2018

Monitoring a zber zameraný na liečivé rastliny, krmoviny a trávy

Navštívených 17 lokalít, pozberaných 100 vzoriek.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ