Publikácie

GENOFOND

Odborný časopis pre ochranu a využitie genetických zdrojov rastlín. ISSN 1335-5848

Vychádza 2-krát ročne.

 

Genofond 2023


Genofond 2022


Genofond 2021


Genofond 2020


Genofond 2019

 

 

 

 

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ