Pracoviská Národneho Programu

Aktuálne FAO kódy pracovísk Národného Programu ochrany genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo MPRV SR

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ