Novinky

 

 

 

Agrokomplex 2017

 

Pozvánka na výstavu genetických zdrojov marhúľ, broskýň a liečivých rastlín, Piešťany, 20.7.2017

 

Medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 20 výročia otvorenia Génovej banky SR „Sustainable utilization of Plant Genetic Resources for Agriculture and Food“, Piešťany, 18.-20.10.2016

V dňoch 18. až 20. októbra 2016 sa konala v Piešťanoch medzinárodná vedecká konferencia na tému “Sustainable utilization of plant genetic resources for agriculture and food”. Konferenciu organizovalo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, Génová banka SR pri príležitosti 20 výročia jej otvorenia.
Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili zástupcovia z MPRV SR, generálny riaditeľ sekcie pre poľnohospodárstvo Ing. Štefan Ryba, PhD., hlavný štátny radca Dr. Ing. Elena Glvačová, zástupca FAO Regionálneho úradu pre Európu a Strednú Áziu Dr. Avetik Nersisyan a zástupca generálnej riaditeľky NPPC doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc. Pozvanie prijali aj bývalí pracovníci VÚRV Piešťany Ing. Július Rychtárik DrSc. a Ing. Severín Kubinec, PhD., ktorí sa pred 20-timi rokmi zaslúžili o výstavbu Génovej banky SR.
Na konferencii sa zúčastnilo 58 významných vedeckých a výskumných pracovníkov zo 16-tich krajín: Izrael, Maďarsko, Česká republika, Srbsko, Rakúsko, Arménsko, Poľsko, Maroko, Moldavsko, Gruzínsko, Turecko, Bielorusko, Španielsko, Lotyšsko, Litva a Slovenská republika. V rámci programu bolo prednesených 26 prednášok, týkajúcich sa hodnotenia genetických zdrojov, ich uchovávania a trvalo udržateľného využitia v poľnohospodárstve a vo výžive. V posterovej sekcii bolo vystavených 26 posterových prezentácií, ktoré sa zaoberali nielen problematikou obilnín, krmovín, strukovín, ale i liečivých a aromatických rastlín, viničom, ovocných druhov a mnohých iných. Z prednášok a posterových prezentácií bola publikovaná kniha abstraktov.

Fotografie a zborník abstraktov z konferencie.

 

Page created on: August 1, 2017

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ