Medzinárodná spolupráca

Slovenská republika ako členská krajina Bioversity International v Ríme sa zúčastňuje na práci Európskeho kooperatívneho programu pre genetické zdroje rastlín (ECPGR).  Hlavná oblasť činnosti na medzinárodnom poli sa realizuje v pracovných skupinách a sieťach. Slovenská republika má zastúpenie  v nasledovných pracovných skupinách: Allium, Avena, Barley, Beta, Brassica, Forages, Grain Legumes, Malus/Pyrus, Potato, Prunus, Wheat, Umbellifer, Vitis ako aj v tématicky zameraných pracovných skupinách, konkrétne v pracovnej skupine Documentation and Information.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ