Legislativa

 

 

Zákon č. 215/2001 Z. z.

Zákon o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo

 

Vyhláška č. 283/2006 Z. z.

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo

 

ďalšia príbuzná legislatíva o semenách

 

Zákon č. 291/1996 Z. z.

Zákon o odrodách a osivách

 

Nariadenie vlády SR č.50/2007

o registrácii odrôd pestovaných rastlín

 

Legislatíva na ÚKSÚP-e

 

 

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ