Kontakt

distribúcia semien:

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Výskumný ústav rastlinnej výroby
Génová banka Slovenskej Republiky
Bratislavská cesta 122
921 68 Piešťany

 

Ľubomír Mendel
E: lubomir.mendel@nppc.sk
T: +421 33 7947 307
W: www.vurv.sk

 

Foto Génová banka SR, NPPC VÚRV

 

Info na mape:

 

 

Hore

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ