Filtrovanie cez passporty


EURISCO Descriptor FullName Searched text SearchedItems
ACCENUMB Accession number Vybrať
GENUS Genus Vybrať
SPECIES Species Vybrať
Accession name Accession name Vybrať
3. COLLNUMB Číslo vzorky pridelené zberateľom Vybrať
4. COLLCODE FAO kód inštitúcie zberateľa Vybrať
4.1 COLLNAME Názov inštitúcie zberateľa Vybrať
4.1.1 COLLINSTADDRESS Adresa inštitúcie zberateľa Vybrať
13. ORIGCTY Štát pôvodu Vybrať
14. COLLSITE Miesto zberu Vybrať
PORTAL_DECLATITUDE Zemepisná šírka miesta zberu pre Portál (D.ddd°) Vybrať
PORTAL_LATITUDE Zemepisná šírka miesta zberu pre Portál (D° M' S") Vybrať
PORTAL_DECLONGITUDE Zemepisná dĺžka miesta zberu pre Portál (D.ddd°) Vybrať
PORTAL_ LONGITUDE Zemepisná dĺžka miesta zberu pre Portál (D° M' S") Vybrať
15.6 COORDDATUM Súradnícový systém určenia zemep. polohy Vybrať
16. ELEVATION Nadmorská výška miesta zberu m n.m. Vybrať
17. COLLDATE Dátum zberu Vybrať
19. SAMPSTAT Biologický typ genetického zdroja Vybrať
21. COLLSRC Spôsob nadobunutia - miesto zberu Vybrať
GROWHAB Typ vegetácie Vybrať
GROWSEASON Vytrvalosť Vybrať
SEEDAVAIL Dostupnosť/Objednateľnosť vzorky Vybrať
22. DONORCODE FAO kód inštitúcie darcu Vybrať
22.1 DONORNAME Názov inštitúcie darcu Vybrať
23. DONORNUMB Číslo položky u darcu Vybrať
24. OTHERNUMB Ďalšie identifikačné číslo Vybrať
MAINFORM Spôsob udržovania Vybrať
BREEDMET Metóda šľachtenia Vybrať
YEARREG Rok registrácie Vybrať
YEARRES Rok reštrikcie Vybrať
18. BREDCODE FAO kód inštitúcie šľachtiteľa Vybrať
18.1 BREDNAME Názov inštitúcie šľachtiteľa Vybrať
20. ANCEST Rodokmeň Vybrať
28. REMARKS Poznámka Vybrať
25. DUPLSITE FAO kód inštitúcie udržovateľa bezpečn. vzorky Vybrať
25.1 DUPLINSTNAME Názov inštitúcie udržovateľa bezpečnostnej vzorky Vybrať
EVALDATA Popisné údaje Vybrať
26. STORAGE Spôsob uchovávania genetického zdroja Vybrať
EURISCO Zaradiť do EURISCO katalógu Vybrať
EXCHFORM Forma výmeny vzorky Vybrať
27. MLSSTAT MLS-status vzorky Vybrať
AEGISSTAT AEGIS-status vzorky Vybrať
31. HISTORIC Historická vzorka Vybrať
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ